Skolrapport - Skola/Organisation

* Supported browsers list: Internet Explorer 11, Firefox 47, Chrome 61.

Sussessful upload of school report!
Rapport uppladdningsfunktionen är för tillfället ur funktion.