Skolas atskaite - skola/organizācija

* Supported browsers list: Internet Explorer 11, Firefox 47, Chrome 61.

Sussessful upload of school report!
Atskaites augšupielādes funkcija pašlaik nav pieejama.