Registracija ESSD - Škola/Organizacija

Če šola nima takšne kode, lahko znova vnese katero koli številko ali ime. Vsekakor pa je treba izpolniti polje zaradi upravljanja zbirke podatkov.
Uspešna registracija ustanove!