Registrácia na ESSD - Škola/Organizácia

Ak škola nedisponuje týmto kódom, možno uviesť akékoľvek číslo alebo opäť jej názov. Táto bunka však musí byť vyplnená z dôvodov správy databázy.
Úspešná registrácia inštitúcie!