Ak škola nedisponuje týmto kódom, možno uviesť akékoľvek číslo alebo opäť jej názov. Táto bunka však musí byť vyplnená z dôvodov správy databázy.
Požadovené pole!
Érvénytelen OM azonosító!
Požadovené pole!
Požadovené pole!
Požadovené pole!
Požadovené pole!
Úspešná registrácia inštitúcie!