Dacă o școală nu are un astfel de cod, puteți introduce orice număr sau repeta numele școlii. Căsuța trebuie însă completată în scopul gestionării bazei de date.
Rubrică obligatorie!
Érvénytelen OM azonosító!
Rubrică obligatorie!
Rubrică obligatorie!
Rubrică obligatorie!
Rubrică obligatorie!
Înregistrarea instituţiei este reuşită!