Rejestracja EDSS - Szkoa/Organizacja

Jeśli szkoła nie ma takiego numeru, można wpisać dowolny numer lub ponownie wpisać nazwę szkoły. Pole nie może być puste ze względu na zarządzanie bazą danych.
Instytucja została pomyślnie zarejestrowana!