Jeśli szkoła nie ma takiego numeru, można wpisać dowolny numer lub ponownie wpisać nazwę szkoły. Pole nie może być puste ze względu na zarządzanie bazą danych.
Pole przymusowe!
Érvénytelen OM azonosító!
Pole przymusowe!
Pole przymusowe!
Pole przymusowe!
Pole przymusowe!
Instytucja została pomyślnie zarejestrowana!