ESSD reģistrācija - skola/organizācija

Ja skolai šāda koda nav, iespējams norādīt jebkuru skaitli vai atkārtoti norādīt nosaukumu. Datubāzes pārvaldības nolūkos lauks ir jāaizpilda obligāti.
Iestādes reģistrācija veiksmīga!