Εάν ένα σχολείο δεν έχει τέτοιου είδους κωδικό, μπορεί να εισαγάγει οποιονδήποτε αριθμό ή το όνομα ξανά. Το κελί πρέπει, ωστόσο, να συμπληρωθεί, για λόγους διαχείρισης βάσης δεδομένων.
Απαιτούμενο πεδίο.
Érvénytelen OM azonosító!
Απαιτούμενο πεδίο.
Απαιτούμενο πεδίο.
Απαιτούμενο πεδίο.
Απαιτούμενο πεδίο.
Επιτυχής εγγραφή του ινστιτούτου.