Ако училището не разполага с такъв код, можете да въведете някакъв номер или отново името. Клетката обаче трябва да се попълни за управление на базата данни.
Задължително поле!
Érvénytelen OM azonosító!
Задължително поле!
Задължително поле!
Задължително поле!
Задължително поле!
Успешна регистрация на институцията!