"Nëse shkolla nuk ka një kod të tillë, mund të vendosni ndonjë numër ose përsëri emrin. Qeliza duhet të plotësohet për menaxhimin e bazës së të dhënave. "
Fushë e nevojshme!
Érvénytelen OM azonosító!
Fushë e nevojshme!
Fushë e nevojshme!
Fushë e nevojshme!
Fushë e nevojshme!
Regjistrim i suksesshëm i institucionit!